Wynagrodzenie

Koszt porady prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania problemu prawnego oraz czasu trwania porady i wynosi zwykle od 250 do 300 PLN (+ 23% podatku VAT).

W przypadku zlecenia kancelarii prowadzenia sprawy przed sądem (udzielenia pełnomocnictwa oraz zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych) wynagrodzenie za udzieloną wcześniej poradę prawną zaliczane jest na poczet honorarium za prowadzenie sprawy.

Wynagrodzenie za prowadzenie powierzonej sprawy jest ustalane z Klientem indywidualnie, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju oraz stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu, a także przewidywanego nakładu pracy.

Wynagrodzenie może przybrać jedną z następujących form:

  • wynagrodzenie w formie ryczałtu – wysokość wynagrodzenia jest określona z góry, obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi (np. za sporządzenie pisma procesowego, projektu umowy, reprezentację przed sądem lub urzędem w określonej sprawie) i jest niezależna od czasu trwania zlecenia.

  • wynagrodzenie ustalone według stawki godzinowej – wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i przyjętej stawki za jedną godzinę pracy. Ostateczna wysokość honorarium ustalana jest po realizacji zlecenia, albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz wyżej wymienionej stawki godzinowej.

  • wynagrodzenie, którego elementem jest premia za sukces tzw. success fee - stosowane w szczególności w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych oraz w sprawach o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wynagrodzenie może składać się z dwóch elementów tj. wynagrodzenia podstawowego, najczęściej ryczałtowego oraz wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces. Sama premia podlega zapłacie na rzecz kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Honorarium kancelarii płatne jest z góry, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, administracyjnych czy kancelaryjnych, jak również kosztów tłumaczeń dokumentów, kosztów opinii biegłych lub instytutów naukowych, jak i wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń.

W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza Trójmiastem, należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów dojazdu oraz delegacji.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.